Vänligen välj företag eller privatperson

 
Symbio Root Repair Expandera

Symbio Root Repair

31563

B

Biostimulant

Symbio Root Repair är en växttonic bestående av en lösning av
komplexa kolhydrater och aminosyror med organiskt kväve.

Mer

Förpackning: 10 liters plastdunk
Appl. / från tidig vår och framåt: 15 liter/ha blandat i 600 liter vatten.
Applicera tre gånger med två veckors intervall

Root Repair stimulerar en mängd positiva metaboliska processer i plantan som förbättrar plantans hälsa och kraft,
särskilt rot tillväxt. Främjar snabb återhämtning från sjukdomar och nematodskador. De komplexa kolhydraterna i
Root Repair ger också en näringskälla för gynnsamma jordbakterier, svampar och nematoder.

Root Reparation ökar köldtoleransen genom att förbättra plantans förmåga att reglera mängden cellvatten.
Den positiva laddningen i molekylerna i Root Repair gör att den fungerar som en chelatbildare i marken samt hjälper till att öka vidhäftningen för bladverkande medel.

•    Stimulerar rottillväxten för att främja snabb återhämtning från nematodskador.
•    Förbättrar motståndskraft mot frys - upptiningsskador.
•    Stimulerar fotosyntesen för bättre rot och skottillväxt.
•    Stimulerar tillväxten av nyttiga svampar, bakterier och nematoder.
•    Komplexa kolhydrater ger alternativ näringskälla för växtpatogena nematoder.
•    Ger en organisk kvävekälla.
•    Fungerar som en chelatbildare i marken.
•    Fungerar som ett vidhäftningsmedel och ökar effekten av bladgödsling och andra bladupptagande medel.

  • N = 5 % 
  • P = 1,7 % 
  • K = 2,5 %
Accept Site use cookies