Vänligen välj företag eller privatperson

 

Vilket gräsfrö ska jag välja?Svartvittjordelit.jpg

Du har naturligtvis redan bestämt dig för vad din gräsmatta ska användas till. Utifrån det valet väljer du en lämplig gräsfröblandning.

Du som väntar otåligt på grönskan och vill kunna använda gräsmattan snabbt ska välja en slitstark gräsfröblandning som gror och etablerar sig snabbt. Gräs som gror snabbt växer också snabbt och behöver klippas oftare. Du bör välja en blandning som till stor del innehåller rajgräs.

Du som inte vill klippa så ofta ska välja en annan sort. Välj en som växer långsammare och som inte kräver samma omvårdnad och arbete som många andra. Ett tork tolerant gräs är ett plus. Välj en blandning som till stor del innehåller rödsvingel.

Du som önskar en gräsmatta som kan tävla med golfbanans gräs ska väja en exklusiv blandning. Dessa blandningar gror ofta långsamt och tar god tid på sig att etablera sig men resultatet blir en tät gräsmatta som håller hög kvalitet. Välj en blandning som inte innehåller rajgräs utan välj en blandning med mer finbladiga sorter så som rödsvingel och ängsgröe eventuellt även tuvtåtel.

Här nedan följer en beskrivning av de olika gräsarterna.

Rajgräs (Lolium Perenne) har den snabbaste etableringen av alla grässorter. Groningen tar endast 5-7 dagar under gynnsamma förhållanden. Eftersom rajgräs gror så snabbt används det ofta som skyddsgröda för andra långsammare arter. Rajgräs är en bredbladig art med mörkgrön färg. Den är mycket slitstarkt och klarar klipphöjder ner till 5mm. Rajgräs används ofta i mixar med ängsgröe och rödsvingel.
Ca 0,7 miljoner frö/kg

Ängsgröe (Poa Pratensis) används i alla typer av gräsmattor då arten har väldigt bra slitageegenskaper i kombination med mycket bra övervintrings förmåga. Genom sitt växtsätt med underjordiska utlöpare har detta gräs bra möjligheter att läka skador och magasinera näring. Arten är skottät, finbladig och bildar en fin gräsyta som bara blir bättre och bättre ju oftare man klipper.
Ca 3,5 miljoner frö/kg

Rödsvingel (Festuca Rubra) är en av våra mest betydande gräsarter som växer i alla slags miljöer och förekommer i hela landet. Det är lätt att känna igen rödsvingeln på dess tunna nålliknande blad. Värdefulla egenskaper är att gräset klarar kyla såväl som värma. Det är även tolerant mot solljus och torka. Arten trivs allra bäst där det finns god ventilation och gott om ljus.
Rödsvingel delas in i te olika grupper:
Rödsvingel utan utlöpare har ett tätvuxet växtsätt och är den mest skottäta av alla gräsarter.
Rödsvingel med korta utlöpare har den fina egenskapen att den har bra läkningsförmåga.
Rödsvingel med långa utlöpare tolererar en lägre skötselnivå och trivs bäst där det finns måttligt till svag näringstillgång.
Ca 1 miljon frö/kg

Tuvtåtel (Deschampsia Ceaspitosa) är ett fantastiskt slittåligt och skuggtolerant gräs som har en bra funktion även vid låga temperaturer. Det är en finbladig art som gror och etablerar sig snabbt.
Ca 3,8 miljoner frö/kg

 


Accept Site use cookies