Vänligen välj företag eller privatperson

 
Marathon GOLF Repair & Preseed Expandera

Marathon GOLF Repair & Preseed

350203

C

NPK 7-5,7-7,5

Marathon Golf Repair & Preeseeder är speciellt framtaget för användning under sådd.

Mer

Förpackning: 25 kg plastsäck
Varaktighet: 8-12 veckor
Dosering: 2,5 - 3,5 kg/100 m2
Granulstorlek 1-2 mm

Marathon Repair & Preeseeder innehåller mer ammonium än urea vilket skapar en bättre miljö för etablering av nya plantor.
Ett högt innehåll av fosfor stimulerar rotutveckling hos plantan. Fosfor ligger ofta ganska orörligt i marken och därför kan det
vara av stor betydelse att tillföra ett gödselmedel med mycket fosfor innan sådd och detta för att uppnå bästa möjliga resultat. 
Långtidsverkande NPK gödselmedel med hög fosforhalt.
Marathon har ett lågt c/n värde vilket innebär att de snabbt bryts ner utan att bygga upp thatch.
Marathon är långtidsverkande och har ofta en varaktighet på 2-3 månader.

  • Ammon = 4 % 
  • Urea = 1 % 
  • Org N. = 2 % 
  • P = 5,7 % 
  • K = 7,5 % 
  • Mg = 1,5 % 
  • Mn = 0,5 % 
  • S = 5,6 %
Accept Site use cookies