Vänligen välj företag eller privatperson

 
Marathon GOLF 5 (Höst) Expandera

Marathon GOLF 5 (Höst)

350204

C

8717496964410

NPK 5-0-22,4+1,2 MgO+1 Fe
Förpackning: 20 kg plastsäck
Varaktighet: 6-8 veckor
Dosering: 2,5 - 3,5 kg/100 m2
Granlstorlek: 1-2 mm

Mer

NPK 5-0-22,4+1,2 MgO+1 Fe
Förpackning: 20 kg plastsäck
Varaktighet: 6-8 veckor
Dosering: 2,5 - 3,5 kg/100 m2
Granlstorlek: 1-2 mm

Marathon Golf 5 är ett fosforfritt långtidsverkande NK-gödselmedel (höstgödsel) för härdning av gräset vilket leder till ökat skydd mot hårda klimatförhållanden. Vår-, höst och vintergödsel. Ger bra förutsättningar för välmående gräs under höst och tidig vår. Hög halt av Mg och Fe ger djup grön färg. 15 % organiskt material är tillräckligt för att binda näringsämnen och stimulera ett aktivt bakterieliv. Marathons organiska gödselmedel har ett lågt c/n värde vilket betyder att de går väldigt snabbt att bryta ner och att de inte hjälper till med att bygga match.  Marathon Golf 5 är långtidsverkande och har en effekt i 2-3 månader.

Nitrat = -
Ammon = 2 %
Urea = 7 %
Org N. = 1 %
P = -
K = 12,4 %
Mg = 1,8 %
Fe = 0,5 %
Ca = -
Cu = -
Mn = -
B = -
Zn = -
S = -
Accept Site use cookies