Vänligen välj företag eller privatperson

 
Marathon STORSÄCK Sport 16 (Spring) Expandera

Marathon STORSÄCK Sport 16 (Spring)

350213

D

NPK 16-1,7-6,6 + 1,2 Mg + 0,5 Fe

Delorganiskt långtidsverkande gödsel perfekt för tees, fairways, greenområden och fotbollsplan.

Mer

Förpackning: 25 kg plastsäck
Varaktighet: 8-12 veckor
Dosering: 2 - 3,5 kg / 100 m2
Granulstorlek: 2-4,5 mm

Ett långtidsverkande fullgödsel  som innehåller 32% organiskt material. 
Den stora andelen ureakväve kombinerat med organiskt kväve ger en stabil och långvarig effekt med minimal urlakning. 
Detta gör att Marathon är ett mycket prisvärt alternativ.
Minimal brännrisk och ett lågt saltindex ger plantan en snäll näringskälla.
Marathon innehåller både järn och relativt mycket magnesium vilket bidrar till en mycket varm och vacker grön färg.
Marathon håller ett lågt c/n värde och bryts ner snabbt i marken utan att bidra till ett ökat tatchlager. Användning av
organiska gödselmedel ökar ofta svamp- och bakterieaktiviteten i marken vilket i sin tur leder till en ökad frigöring av näringsämnen.

Accept Site use cookies