Vänligen välj företag eller privatperson

 
Headland Seamac Ultra Plus Expandera

Headland Seamac Ultra Plus

3104

A

Biostimulant

Flytande biostimulant med organiskt algextrakt och aminosyror. En koncentrerad lösning med bioaktivt algextrakt
som innehåller sjutton lättupptagliga aminosyror.Genom att algerna bearbetas omedelbart efter skörd bevaras det
bioaktiva algextraktets positiva egenskaper och den höga halten av gibberellinsyra (ett välkänt tillväxthormon). 

Mer

Förpackning: 10 Liters plastdunk
Dosering: 10 liter / ha
Munstycke: Tk-SS 15

Innehåller aminosyra 
Aminosyrorna spelar roll i flera avseenden: de underlättar tillväxt (inklusive utveckling av skott och rötter), kvävetransport och klorofyllproduktion samt skyddar mot sjukdomsalstrande organismer. 

Förbättrad tillväxt vid stress
Under normala förhållanden tillverkar växten aminosyror med hjälp av den energi som produceras under fotosyntesen. Vid stress kan denna process påverkas mycket negativt och produktionen av aminosyror minskar. Tillskott av aminosyror från en extern källa stimulerar tillväxten och återhämtningen när växten är utsatt för stress. Växten tillförs viktiga byggstenar som underlättar tillväxtprocessen och behöver på så sätt inte utnyttja sin egen krympande energireserv.

Upptagning av aminosyror via bladen
Växter kan ta upp aminosyror genom bladen. Om aminosyrorna har en alltför hög molekylvikt (>400 Daltons) blir processen dock ineffektiv. Den genomsnittliga molekylvikten hos de aminosyror som ingår i Seamac Ultra Plus är 130 Daltons, vilket innebär att de kan absorberas på några få timmar. De penetrerar cellmembranet och inkorporeras snabbt i proteinsyntesens metaboliska vägar. Att växten får ta upp aminosyrorna via bladen gynnar i synnerhet klorofyllproduktionen, då växten kan ha stora svårigheter att producera aminosyror under stress.

Upptagning av amino-syror via rötterna
Lågs molekylvikt i aminosyrorna  gör att produkten även kan tas upp av växternas rötter. När produkten tillförs i jorden stimulerar den aktiviteten hos mikroorganismerna och effektiviserar kvävetransporten i växten.

Accept Site use cookies