Vänligen välj företag eller privatperson

Planskötarutbildning

Är du intresserad av att lära dig mer om gräs och planskötsel? Vi har mer än 40 års erfarenhet inom detta område och vill gärna dela vår kunskap med dig. Anmäl dig redan nu till våra kommande utbildningar

Jordelit är SvFF:s samarbetspartner i utbildning av skötsel av naturgräs steg 1 och steg 2. Här finner du information om våra planskötarutbildningar. I priset ingår kursmaterial, fika och lunch under utbildningsdagen.

Planskötarutbildning – steg 1

Som samarbetspartner till SVFF grundutbildar Svensk Jordelit AB våra planskötare i föreningar och kommuner. Grundutbildningen bör genomföras cirka en gång per år i varje distrikt. Denna utbildning kallas Planskötarutbildning – steg 1 och genomförs under en dag.

Jordelit genomför utbildningen tillsammans med distriktsförbunden.

Steg 1-utbildningen omfattar följande: Jordprover, marklära, gräsarter, sådd, klippning, näringsämnen och gödselmedel, sjukdomar, luftning, vertikalskärning, dress, uppsamling, bevattning, växtduk, skötselprogram och kostnader.

Jordelit tillhandahåller även gratis rådgivning på plats hos er angående gräs och skötsel.

Planskötarutbildning – steg 2

Föreningar och kommuner erbjuds även en fortsättningsutbildning Planskötarutbildning – steg 2 tillsammans med Jordelit, som genomförs under en dag. Kravet för att få gå steg 2 är att man genomgått planskötarutbildning – steg 1.

Steg 2-utbildningen är både repetition och fördjupning inom följande: Målsättning och probleminventering, olika jordprover, uppbyggnad, dränering, anläggning, torvning, marklära, flytande gödselmedel, biostimulanter, vätmedel, igenkänning av gräsarter, hybridgräs, växtskydd, genomgång av skötselmoment och upprättande av skötselplan.

Jordelit tillhandahåller även gratis rådgivning på plats hos er angående gräs och skötsel.

Har du frågor angående våra utbildningar kontakta: mikael@jordelit.se

För anmälan till utbildning fyll i vårt formulär:

Jordelit är SvFF:s samarbetspartner i utbildning av skötsel av naturgräs steg 1 och steg 2. Här finner du information om våra planskötarutbildningar. I priset ingår kursmaterial, fika och lunch under utbildningsdagen. 

Steg 1: Klippning, vattning, gödsling, sådd, upprättade av skötselplan, val av grässorter, uppbyggnad, luftning, vertikalskärning, reparation, dressning och marklära

Steg 2: Uppbyggnad, dränering, växtskydd, sjukdomar, vattenkemi, hybridgräs samt fördjupning inom marklära, gräskunskap, gödselmedel och mekaniska bearbetningar 

Vi rekommenderar att man går steg 1 först så att man får applicera sina kunskaper i praktiken innan man går steg 2.

Har du frågor angående utbildningen kontakta mikael@jordelit.se. 

För anmälan till utbildning fyll i vårt formulär:

Utbildningar våren 2024

För mer information om plats tid och kostnad tryck på respektive utbildning. 

Utbildningar 2024

För mer information om plats tid och kostnad tryck på respektive utbildning. 

Utbildningar tidigare i år

Hittar du ingen utbildning nära dig?

Fyll gärna i vårt formulär om du vill att vi ska komma till dig. 

Håll dig uppdaterad

Vill du lära dig mer om grässkötsel och ta del av våra erbjudande och senaste nyheter? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev, så håller vi dig uppdaterad