Vänligen välj företag eller privatperson

Visselblåsning

Svensk Jordelits Aktiebolag visselblåsarfunktion är en särskild kanal för att underlätta rapportering om allvarliga missförhållanden eller oegentligheter. Funktionen ger möjlighet att anonymt rapportera om något inte går till på rätt sätt i vår verksamhet.

För Svensk Jordelit Aktiebolag är det viktigt att ta del av missförhållanden och oegentligheter och vi uppmuntrar därför anställda och andra intressenter att rapportera in det till oss!

Notera att visselblåsarfunktionen inte är en kanal för allmänt missnöje.

Vad kan rapporteras?

Om du misstänker risker eller andra missförhållanden i Svensk Jordelit Aktiebolag uppmanar vi dig att rapportera dina misstankar via vår Koncern Green Landscaping Group visselblåsarfunktion. Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla meddelanden ska lämnas i god tro. Kundklagomål och enskilda tvister ska inte anmälas via vår visselblåsarfunktion, utan rapporteras in till din närmsta chef eller kontaktperson.

Du gör din anmälan här. Du väljer själv när du gör din anmälan om du vill lämna dina kontaktuppgifter eller om du vill vara anonym. Oavsett så tas alla anmälningar på allvar och utreds. Efter att du gjort din anmälan, får du ett ärende nummer och kan följa processen här.

All datakommunikation och lagring av personuppgifter är krypterad för att undvika att de förvanskas eller kommer till obehörigas kännedom.

Om du önskar mer information kring vår rutin för visselblåsning, läs vidare här.