Vänligen välj företag eller privatperson

Färgmedel

Färgmedel

Blazon

305101
En Blå markeringsfärg för sprutvätskan för att försäkra sig om att spruta kant i kant utan varken överlappning eller mistor. 
Färgmedel

Blue Indicator

30142
Blå markeringsfärg som används i sprutvätskan för att undvika överlappning.
Kemikalier & fungicider

Syngenta Ryder

17295
Ryder är ett högkoncentrerat och stabilt grönt pigment för gräs.