Vänligen välj företag eller privatperson

Reklamation & Retur

Vid fel produkt beskriv vilken produkt som beställdes och vilken som levererades?

Om utredningen påvisar att det reklamerade felet beror på handhavandefel utav köparen förbehåller vi oss rätten att fakturera den nya varan och/eller eventuella kringkostnader så som frakter, reservdelar etc.