Vänligen välj företag eller privatperson

Om oss

1979- Vår historia börjar

Svensk Jordelit har sedan starten år 1979 haft en mycket positiv utveckling som till stor del beror på att vi varit lyckosamma och fått jobba med de största och bästa leverantörerna från såväl Europa som USA. På Jordelits välfyllda lager kan du hitta alla typer av skötselprodukter för grönytor såsom gödsel, gräsfröer, vätmedel, bakterier, svampar, linjeringsfärg, linjeringsmaskiner, spridare, sprutor och fordon. 

Under de senaste åren har Jordelit utökat sin personalstyrka som givetvis är ett resultat av den ökande efterfrågan av våra produkter och tjänster. I och med att vi är fler säljare har vi också kunnat öka antalet besök hos er kunder. Från att ha varit ett företag med otrolig spetskompetens nästan uteslutande inriktad mot Skandinaviens golfbanor har Jordelit idag blivit en komplett leverantör för alla typer av professionellt skötta grönytor. När det stod klart att svenska Fotbollsförbundet valde oss som sin officiella leverantör blev vi på Jordelit väldigt glada och såg detta som en bekräftelse på att det stora förtroendes vi byggt upp under många år inom golfen nu även kommit till fotbollen. Jordelit jobbar hela tiden, med god hjälp av sina leverantörer med att ligga längst fram i utvecklingsledet och att ständigt vara på jakt efter produkt- och kunskapsnyheter. Jordelit har lyckats ta fram många nyheter i sortimentet under senaste året och vi kommer givetvis fortsätta vår strävan att kunna möta de behov som finns. Det skall kännas att Jordelit är mer än en leverantör - vi ska vara det självklara valet vad gäller kunskap, erfarenhet och leverans.

Den 24:e november 2017 ingick Svensk Jordelit AB i Green Landscaping- koncernen

Samgåendet mellan Green Landscaping group ("Green") och Svensk Jordelit AB ("Jordelit") gör att båda bolagen kan ännu bättre möta kundernas behov av kvalificerade tjänster och produkter inom professionell grönyteskötsel. Jordelit drivas som ett fristående dotterbolag inom Green-koncernen med sitt eget namn och varumärke. Thomas Johansson som var VD för Jordeli 2017 gick då även in som delägare i Green och ingick i Greens ledning. 

Green Landscaping Group är Sveriges ledande aktör inom utemiljöbranschen. Gruppen är verksam i stora delar av Sverige och erbjuder ett komplett utbud av tjänster inom skötsel, anläggning och expertuppdrag. Antal anställda i koncernen är ca 1550 och omsättningen är drygt 2 000 mrk för räkneskapsåret 2020. Läs mer på greenlandscaping.se

För både Green och Jordelit innebär samgåendet samordning inom affärer, leverans och resurser. Samarbetet ger ökad kundnytta och möjlighet att skapa nya kombinationer av service och produkter inom grönyteskötsel. 

2022- Vi tänker framåt och framtid

Våra kunder finns i hela Sverige och vår hemsida är knytpunkten för oss alla. Därför har vi länge drömt om att skapa en bättre och tydligare hemsida. I mars  2022 lanserade vi äntligen vår nya hemsida. Samtidigt som vi utvecklade vår nya hemsida såg vi även över vår logga. Iden bakom symbolens motiv och färg är "det grönaste gräset". En metafor för Jordelits styrkor gällande produkter, kunnande och tjänster. 

Kvalitets- och Miljöpolicy
Svensk Jordelit AB är stolt ISO certifierade inom ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Vi arbetar ständigt på att förbättra och säkerställa vårt arbete inom Kvalité och Miljö. För oss är det viktigt att vi tar ansvar för vår del i livscykeln.

Ta del av vår Kvalitetspolicy och Miljöpolicy nedan. 

Håll dig uppdaterad

Vill du lära dig mer om grässkötsel och ta del av våra erbjudande och senaste nyheter? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev, så håller vi dig uppdaterad