Vänligen välj företag eller privatperson

Personuppgiftspolicy

Vi på Jordelit värnar om din integritet. Nedan beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter. 

Svensk Jordelit AB ansvarar för att de personuppgifter som lämnas i samband med köp hanteras i enlighet med Personuppgiftslagen. Genom godkännande av köpavtalet med Jordelit AB samtycker du till att dina uppgifter sparasför att kunna behandla din order och genomföra köpet, underlätta vid kommande köp och för att möjliggöra uppdatering av din orderstatus.

Nedan beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss.

Vad är en personuppgift och vad innebär en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är något som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter eller uppgifter som i kombination med annan information kan bli personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress och uppgifter om IP-nummer eller liknande. En behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till exempel; insamling, vidarebefordring, analysering, registrering och lagring.

Vilka kategorier av personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar de uppgifter som lämnas till oss, till exempel namn, personnummer, telefonnummer, e-post och/eller annan information som du lämnat till oss eller som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Laglig grund: Fullgörande av avtalet om medlemskap

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Svensk Jordelit Aktiebolag med org.nummer: 556207-6660, Telefon: 031-877070, Besöksadress: Gamla Almedalsvägen 21 C, 412 63 Göteborg är personuppgiftsansvarig om inte något annat anges.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att fullgöra våra åtagande gentemot dig samt för att kunna erbjuda god service och välfungerande, effektiva och enkla tjänster.

Nedan följer för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter, vilka typer av personuppgifter vi behandlar, med stöd av vilken rättslig grund.

1. Hantera köp/beställningar

Laglig grund: Fullgörande av köpeavtal

Personuppgifter behandlas för att

§ Hantera en köpt produkt eller tjänst

§ Adresskontroll

§ Hantera retur , reklamation och garantier

§ Hantera betalningar 

§ Identifiera 

Uppgifter som behandlas är: 

 • Namn
 • Personnummer
 • Organisationsnummer för enskild firma
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Ordernummer
 • Kundnummer
 • Kontonummer

2. Hantering och administration av användarkonto

Laglig grund: Fullgörande av avtalet om medlemskap

Personuppgifter behandlas för att: 

§ Kunna identifiera och ålderskuntroll

§ Ge behörighet för att logga in 

§ Kunna följa köphistorik 

§ Hantera dina val av inställningar 

§ Göra det möjligt för att spara artiklar, produkter eller liknande åtgärder för att göra det enkelt för dig som kund 

Uppgifter som behandlas är: 

 • Namn
 • Personnummer
 • Organisationsnummer för enskild firma
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Orderhistorik 
 • Betalningshistorik 

3. Marknadsföring av produkter och tjänster

Laglig grund: Fullgörande av avtalet om medlemskap

Registrerad och oregistrerad kund – berättigat intresse.

Besökare på webbplats och mottagare av nyhetsbrev – berättigat intresse 

Denna behandling är viktigt för att vi ska kunna tillgodose ditt och vårt intresse av att kunna marknadsföra tjänster och produkter 

Personuppgifter behandlas för att:

§ Vi ska kunna skicka direktmarknadsföring via sms, e-post, sociala medier och andra liknande kanaler för kommunikation även erbjudanden från våra samarbetspartner, 

§ Vi ska kunna ge förslag på produkter och visa relevanta rekommendationer, Spara produktlistor för framtida köp.

Uppgifter som behandlas är:

 • Ålder
 • Namn
 • IP-adress
 • Kontaktuppgifter
 • Ort
 • Genomförda köp
 • Besökshistorik / klick 
 • Information om hur kunden använder företaget olika kanaler

4. För att kunna hantera bokning av tjänster

Laglig grund: Fullgörande av tjänsteavtal 

Personuppgifter behandlas för att: 

§ Kunna kommunicera kring tjänsten eller bokningar 

§ Kunna hantera bokningar, avbokningar eller ändringar i en bokning

Uppgifter som behandlas är: 

 • Namn
 • Kontaktuppgifter
 • Uppgifter som är nödvändiga för att fullgöra arbetet
 • Uppgifter som du själv väljer att lämna 

5. För att kunna hantera kundtjänstärenden

Laglig grund: Berättigad intresse

Personuppgifter behandlas för att:

§ Kunna identifiera 

§ Utreda supportärenden

§ Kunna kommunicera med kunden och svara på alla förfrågningar

Uppgifter som behandlas är: 

 • Kontaktuppgifter
 • Namn
 • Nödvänliga uppgifter såsom, ordernummer, köptillfälle
 • Personnummer
 • Din brevväxling

Ändringar och tillägg 

Vi kan komma att lägga till eller göra ändringar i denna policy. Den uppdaterade versionen kommer att finnas på vår hemsida så fort den är tillgängligt. Läs gärna igenom personuppgiftpolicyn om detta händer.

Vilka kan vi komma att dela din information med? 

För att kunna leverera dina varor och tillhandahålla våra tjänster till dig kan vi komma att dela din information med utvalda tredje parter.

Underleverantörer, leverantörer, samarbetspartner samt bolag inom Svensk Jordelit AB – För att kunna fullgöra våra åtaganden samt för andra syften kan Jordelit komma att dela dina uppgifter till leverantörer, underleverantörer, samarbetspartner samt bolag inom Svensk Jordelit AB

Betal och kreditbolag – Om du väljer betalmedel som tillhandahålls via våra partner kommer dina personuppgifter delas med betal och kreditbolag. 

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi kommer att spara dina personuppgifter så länge som behövs för att uppfylla de syften som beskrivs i denna policy. Uppgifter som sparas för andra syften som t.ex för att uppfylla krav på bokföring, sparas endast så länge som det är nödvändigt eller lagstadgat för respektive syfte.

Vad har du för rättigheter?

Du som kund har rätt till att få: 

 • Tillgång till din data
 • Rätta till eller ändra felaktig information 
 • Rätt att radera din information förutsatt att de inte längre är nödvändiga för det syfte de samlas in för. I vissa fall så kan det finnas legala skyldigheter som gör att vi inte kan radera delar av din dataa.
 • Rätt att återkalla samtycke

Kontakta oss: 

Om du har frågor kring hantering av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@jordelit.se eller ringa oss på telefonnummer 031-87 70 70