Vänligen välj företag eller privatperson

 
Symbio Humic Booster Expandera

Symbio Humic Booster

31566

A

31010000

Biostimulant

Symbio Humic Booster är en jord och bladbehandling rik på humates,
humus-och Fulvicsyror och kalium (innehåller 8,3% K torrsubstans)

Mer

Förpackning: 20 liters plastdunk
Appl. Blad: 5-10 liter/ha blandas i 400-600 liter vatten.
Rot: 10-25 liter/ha blandas i 400-600 liter vatten
Upprepning 3-6 ggr / år

Humates, humus- och fulvicsyror är en viktig del i det organiska materialet i jorden och kan användas för att
stimulera positiva mark och svamp-populationer, höja markens katjonutbyteskapacitet och tillhandahålla
organisk och mineralisk växtnäring för förbättrad tillväxt.
I sandrootzoner finns dessa syror i begränsad omfattning och bör tillföras regelbundet under växtsäsongen.

•    Stimulerar svamplivet i greenen för finare gräs och nedbrytning av thatch.
•    Binder samman finpartiklar, förbättrar strukturen i rotzonen och förbättrar CEC.
•    Chelaterar magnesium, kalcium och järn för bättre näringsupptagning.

Accept Site use cookies