Vänligen välj företag eller privatperson

 

Nyanläggning av gräsmattaSvartvittjordelit.jpg

Det första du ska tänka på är vilken typ av gräsmatta du tänkt dig. Ska det vara en paradgräsmatta likt gräset på en golfbana eller en vanlig hederlig lättskött bruksgräsmatta. Vilken du än väljer så är det lika viktigt med ett bra förarbete.

Börja med att se till att området är grovplanerat och bearbetat med en spade eller jordfräs till ett djup ca 30 cm. Området behöver även vara väldränerat, framför allt måste du se till att det inte finns fördjupningar där det kan samlas vatten.

Beroende av vilken jordtyp området består av kan du behöva förbättra jorden. Tung lerjord eller lätta sandjordar är inte bra förhållanden för gräset. Gräs vill ha en jord som dränerar bort vatten men inte torkar ut för fort. Se mer om jordarter under avsnittet "Jordarter".

Nu är det tid för att finplanera. Kratta ytan och ta bort stenar, rötter och annat skräp.

Grundgödsla med ett gödselmedel avsett för att användas vid nysådd, t.ex Marathon Preseeder . Gynnar man det nya gräset med ammoniumkväve och fosfor brukar detta ge både en mycket snabbare etablering och ett fantastiskt resultat.

Välta ytan med en gallervält.

Så nu gräsfröna i fuktig jord vid vindstilla väder. Mylla ner fröna grunt med en kratta.

Välta ytan igen med en gallervält så att fröna får kontakt med den fuktiga jorden.

Håll jorden fuktig! Gräsfröna ligger i det översta lagret av jorden och det är just där som det behöver hållas fuktigt tills fröna grott (ca 3-4 veckor). Frön som börjat gro och utsätts för torka dör.

Finns det fortfarande områden som inte har god etablering bör dessa omgående bli sådda manuellt geom att man där sprider ut ytterligare gräsfröer.

Vänta med att klippa gräset första gången tills det är ca 7-9 cm högt. Klipp aldrig mer än 1/3 av grässtråt åt gången.

Bestämmer man sig för att rulla ut färdigt gräs är det precis lika viktigt med ett bra förarbete för att få ett bra resultat och även här bör man förgödsla underlaget med ett långtidsverkande gödselmedel som innehåller mycket ammoniumkväve och fosfor, t.ex. Marathon Preseeder


Accept Site use cookies