Vänligen välj företag eller privatperson

HistoriaSvartvittjordelit.jpg

Svensk Jordelit har sedan starten år 1979 haft en mycket positiv utveckling som till stor del beror på att vi varit lyckosamma och fått jobba med de största och bästa leverantörerna från såväl Europa som USA. På Jordelits välfyllda lager kan du hitta alla typer av skötselprodukter för grönytor såsom gödsel, gräsfröer, vätmedel, bakterier, svampar, linjeringsfärg, linjeringsmaskiner, spridare, sprutor och fordon.

Under de senaste åren har Jordelit utökat sin personalstyrka som givetvis är ett resultat av den ökande efterfrågan av våra produkter och tjänster. I och med att vi är fler säljare har vi också kunnat öka antalet besök hos er kunder.
Från att ha varit ett företag med otrolig spetskompetens nästan uteslutande inriktad mot skandinaviens golfbanor har Jordelit idag blivit en komplett leverantör för alla typer av professionellt skötta grönytor.
När det stod klart att Svenska Fotbollförbundet valde oss som sin officiella leverantör blev vi på Jordelit väldigt glada och såg detta som en bekräftelse på att det stora förtroende som vi byggt upp under många år inom golfen nu även kommit till fotbollen.
Jordelit jobbar hela tiden, med god hjälp av sina leverantörer med att ligga längst fram i utvecklingsledet och att ständigt vara på jakt efter produkt- och kunskapsnyheter. Jordelit har lyckats ta fram många nyheter i sortimentet under senaste året och vi kommer givetvis fortsätta vår strävan att kunna möta de behov som finns.
Det skall kännas att Jordelit är mer än en leverantör - vi ska vara det självklara valet vad gäller kunskap, erfarenhet och leverans.