Vänligen välj företag eller privatperson

 
Tomahawk 5 l. Expandera

Tomahawk 5 l.

26341

Tomahawk är en bred ogräsprodukt som kan användas ensam eller i tankblandning.

Mer

• Specialist på snärjmåra
• Snabbverkande och systemisk
• Brett användningsområde

Användningsområde: 
Tomahawk är godkänd för bekämpning av örtogräs i stråsäd, fodermajs, gräsfrövall, betesvall, slåttervall samt på gräsmattor. För mer information se specifik gröda nedan.

Verkningssätt: 
Tomahawk är ett systemiskt ogräsmedel med auxinliknande verkan för bekämpning av tvåhjärtbladiga ogräs. Tomahawk upptas primärt genom bladen. På känsliga ogräsarter kan man normalt se effekt 1-2 dagar efter behandling. Tillväxten upphör och ogräsplantorna vissnar bort under loppet av 2-3 veckor.

Att tänka på: 
• Bäst effekt uppnås när ogräsen är i tillväxt och temperaturen är över 7-8°C.
• Behandling bör ej ske om ogräsen är stressade av torka eller vid mycket höga dagstemperaturer.
• Tomahawk har en regnfasthet på 1 timme.

Accept Site use cookies