Vänligen välj företag eller privatperson

 
Marathon Melgreen CU Expandera

Melgreen Cu

315598

C

Resistens mot stress. Melgreen Cu förbättrar motståndskraften,
bladstrukturen och ger en lägre färskvikt vid samma tillväxt.

Mer

Förpackning: 0,5 Liters plastdunk
Dosering: 0,5 liter / ha
Vatten / ha: 300 liter 

Gräset får en högre torrsubstanshalt, vilket resulterar i vävnadshärdning och tillväxtreduktion. Melgreen flytande näring verkar
förebyggande genom ett optimalt näringsintag via bladet, med friskt gräs som det främsta målet. Melgreen har testats av det
oberoende forskningsinstitutet STRI, för att visa dess långvariga effektivitet. Resultaten visar att förebyggande program minskar
uppkomsten av sjukdomar och stress för växten, ger grönare och friskare gräs och bättre spelbarhet. Melgreen består av en
komplett serie av produkter med synergieffekter som kan användas under olika årstider.

• Friskt och resistent gräs 
• Lägsta koppardosering 
• Stimulerar lignifikation

Accept Site use cookies