Vänligen välj företag eller privatperson

 
Marathon Melgreen MN Expandera

Melgreen Mn

315596

C

För bättre rothårsutveckling

Mer

Förpackning: 5 liters plastdunk
Dosering: 3 liter / ha
Vatten / ha: 300 liter 

Melgreen Mn innehåller mangankomplex med raffinerad algextrakt. Produktens biostimulerande effekt beror på större
näringsupptagning med hjälp av bättre utvecklade rothår. Manganet stimulerar också groning av gräsfrö, vilket innebär
att Melgreen Mn även är mycket lämplig att använda vid sådd på våren efter luftning.

Melgreen flytande näring verkar förebyggande genom ett optimalt näringsintag via bladet, med friskt gräs som det främsta målet. Melgreen har testats av det oberoende forskningsinstitutet STRI, för att visa dess långvariga effektivitet. Resultaten visar att förebyggande program minskar uppkomsten av sjukdomar och stress för växten, ger grönare och friskare gräs och bättre spelbarhet. Melgreen består av en komplett serie av produkter med synergieffekter som kan användas under olika årstider.

  • Bättre groning 
  • Förbättrad näringsupptag 
  • Snabbare tillväxt under våren
Accept Site use cookies